Więcej niż zwycięstwo

697
0

Ania była mistrzynią Polski w pięcioboju. Wkrótce po swoim sukcesie stanęła twarzą w twarz ze śmiercią. Przeżyła dzięki upartości swojego ojca. Nigdy jednak nie wróciła do dawnej formy. W drodze po sukces sięgnęła po inne środki, łącznie z metodą Silvy. Wszystko zmieniło się dopiero po przyjeździe do USA, gdzie spotkała Kogoś kto pokazał jej drogę do zwycięstwa.

Bojaźń Pana jest początkiem poznania;
głupcy gardzą mądrością i karnością.
Przypowieści Salomona 1;7

Kliknij na link i słuchaj radia