Najczęściej powtarzane w Biblii stwierdzenie brzmi: “Nie bój się!”

Strach jest głównym wrogiem wiary, fundamentu naszej relacji z Bogiem. Strach i wiara nie mogą razem współistnieć, gdyż są swoim zaprzeczeniem.

Uleganie lękowi to dawanie wiary wątpliwościom, które szatan zasiewa w naszym umyśle. Jest to równoznaczne z kwestionowaniem Bożej mądrości oraz Jego dobrych planów dla naszego życia.

Który scenariusz dla twojego życia jest według ciebie bardziej wiarygodny? Ten, który zamierzył dla ciebie Bóg, czy ten, którym zastrasza cię nieprzyjaciel?

“Nie bój się, tylko wierz.” (Ewangelia Marka 5,36)

Kliknij na link i słuchaj radia