Najnowszy album Bethel Music, VICTORY, zawiera 14 utworów pełnych ufności, nagranych na żywo w Bethel Church. Album inspirowany jest historią króla Jehoszafata i niezwykłym zwycięstwem, poprzez wysłanie na czoło oddziału, odświętnie ubranych śpiewaków uwielbiających Boga. Historia opisana jest w 2 Księdze Kronik 20:22 “Gdy zaczęli śpiewać i wychwalać, Pan zasadził się na ludzi, którzy najeżdżali Judę i zostali pokonani. ”

Wraz z obecnymi liderami uwielbienia, Brianem i Jenn Johnsonem pojawiają się nowe głosy naszej uwielbieniowej grupy, takie jak Emmy Rose i Bethany Wohrle. Wśród zaproszonych gości znalazła się Molly Skaggs, która jest częścią służby Cageless Birds prowadzonej przez Jonathana i Melissę Helser, która piosenką “Is not No Grave” wnosi głęboką duchową atmosferę, oraz Daniel & Harvest Bashta z nową piosenką “Drenched in Love”.

Wiele piosenek na tym albumie powstało w ekstremalnych okolicznościach, wprowadzając naszą wspólnotę w miejsce zależności i jedności, w której nauczyliśmy się walczyć na Boży sposób – uwielbiając Go. Potężne pieśni, będące swego rodzaju deklaracją, typu: “Podniosłem alleluja w obecności moich wrogów / podniosłem hallelujah głośniej niż niewiara” zostały napisane tej samej nocy, w której Joel i Janie Taylor, rodzina z naszej społeczności, która pomogła założyć służbę Bethel Music, stanęła przed okolicznością straty ich syna Jaxona.

Proklamowanie i wyznawanie wiary wyrażone w piosenkach, takich jak “Podnieście Alleluja”, “Żywa nadzieja” i “Zwycięstwo jest wasze”, mówią o cudownej mocy Boga, która przynosi przełom w pozornie niemożliwych sytuacjach. Bill Johnson naucza naszą wspólnotę uwielbienia Boga, zanim jeszcze zobaczymy cud: “Weź rzecz, z którą się zmagasz, i przynieś ją jako ofiarę dla Niego, patrzymy na naszą sytuację, kładziemy to przed Panem i oddajemy Mu chwałę i dziękczynienie. zanim zobaczymy, że coś się zmieni, Pan przyjdzie i sprawi dla nas cud, ofiarujemy Mu chwałę i uwielbienie, gdy nie ma jeszcze efektu “.

VICTORY proponuje zróżnicowany krajobraz, jeżeli chodzi o style muzyczne. Znajdują się w niej brzmienia rustykalne w piosenkach takich jak “Is not No Grave” i “Stand in Your Love” a także bardziej znane hymny, w piosenkach takich jak “Obietnica nigdy nie przegrywa” i “Zwycięstwo jest twoje”.

Z niezachwianą ufnością w dobroć Boga VICTORY zaprasza słuchaczy do większej wiary i wprowadza ich przez bramę do przełomu.

tłumaczył: Wojciech Trybek

1. Raise a Hallelujah
2. Goodness Of God
3. Ain’t No Grave
4. Stand In Your Love
5. Victory Is Yours
6. There Is A Name
7. Promises Never Fail
8. Praise Is The Highway
9. Drenched In Love
10. Every Crown
11. How Great A King
12. Christ Is Risen
13. Living Hope
14. Endless Alleluia

Nowości muzyczne Radia Mazury prezentujemy w każdą sobotę o godz. 20:00

Kliknij na link i słuchaj radia