Niepokój ostrzega nas przed niebezpieczeństwem. Radość jest wyrazem wewnętrznej harmonii, swobody i zadowolenia. Smutek towarzyszy stracie czy porażce.

Warto jednak pamiętać, że emocje są dobrym sługą, ale kiepskim panem. Kiedy poddajemy się chaosowi sprzecznym myśli i uczuć, łatwo zgubić właściwy kierunek.

W trudnych sytuacjach najlepiej zaufać Bożemu prowadzeniu. Nasz Ojciec wie lepiej od nas, co jest dla nas dobre.

“Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.”
(Księga Przysłów 3,5-6)

Kliknij na link i słuchaj radia