Gdy Mojżesz otrzymał powołanie, by wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, ogarnęło go wiele wątpliwości. Dotyczyły przede wszystkim jego własnych ograniczeń i słabości.

Otrzymał jednak od Boga prostą, ale potężną obietnicę: “Będę z tobą.” (Księga Wyjścia 3,12)

Podobnie było z Jozuem, następcą Mojżesza. On także nie czuł się na siłach, by wypełnić otrzymane od Boga powołanie. Jozue otrzymał od Boga obietnicę: “Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani porzucę.” (Księga Jozuego 1,5)

Pamiętaj, że Bóg jest “wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.” (List do Hebrajczyków 13,8)

Jego charakter się nie zmienia. Jego obietnice są aktualne.

Kliknij na link i słuchaj radia