Realizacja projektu pn. „Oswoić autyzm”

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji jest realizatorem projektu pn. „Oswoić autyzm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą pracownicy tych instytucji i grupa aktywnych rodziców dzieci zagrożonych autyzmem współpracujących z tymi placówkami. Działania projektu to m.in. poprawa wyposażenia stosowanego do terapii dzieci tj. utworzenie pracowni hortiterapii w Giżycku, zakup sprzętu Biofeedbeck przez Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w Alytus, wspólne szkolenia pracowników prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, doskonalenie metod pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami.

– mówi Bożena Giedziuszewicz, dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku

Poprzez współpracę możemy poznać nowe metody terapii – mówi Bożena Giedziuszewicz

My natomiast, staramy się im pokazać nie tylko metody pracy, które stosujemy na terenie poradni ale również jak funkcjonują nasze dzieci w różnych szkołach i placówkach – kontynuuje Bożena Giedziuszewicz, dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku

Jednym z działań projektu „Oswoić autyzm” było utworzenie ogrodu terapeutycznego

Rezultatem projektu jest pozytywny wpływ na zwiększenie odsetka instytucji, które korzystają ze współpracy transgranicznej, która spowoduje zwiększenie jakości usług publicznych, przygotuje beneficjentów do udzielenia okresowego wsparcia instytucji partnerskiej oraz objęcia opieką dzieci i młodzież partnera znajdujących się na jego terenie działania.

By |2018-09-12T20:50:29+00:00Wrzesień 12th, 2018|Categories: O tym się mówi w Giżycku|0 Comments

Leave A Comment